سانسور اروپا انگلیس انگلیس تاثیر گذار

سانسور: اروپا انگلیس انگلیس تاثیر گذار بین الملل ترزا می نخست وزیر انگلیس نخست وزیر ژاپن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ظرف چند روز آینده لایحه دفاعیات آخر را به دادگاه می‌دهیم/ راجع به سکه‌ها و کا

معاون اجرایی دولت دهم گفت: قرار شد جهت دفاعیات آخر لایحه ارائه بدهیم و ظرف چند روز آینده آن را به دادگاه ارائه دهیم. تمام اتهامات وارده ارتباطی به من نداشت و هر

ظرف چند روز آینده لایحه دفاعیات آخر را به دادگاه می‌دهیم/ راجع به سکه‌ها و کا

بقایی : ظرف چند روز آینده لایحه دفاعیات آخر را به دادگاه می دهیم/ راجع به سکه ها و کارت های هدیه توضیح دادم

عبارات مهم : دادگاه

معاون اجرایی دولت دهم گفت: قرار شد جهت دفاعیات آخر لایحه ارائه بدهیم و ظرف چند روز آینده آن را به دادگاه ارائه دهیم. تمام اتهامات وارده ارتباطی به من نداشت و هرچه دیگران کار انجام داده را به من می گفتند، ضمن اینکه آن کارها هم قانونی بوده است و همه یا مصوبه دولت بوده یا طبق مقررات انجام شده است ولی سوءنیتی در کار نبود.

به گزارش ایلنا، حمید بقایی بعد از آخر آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظرش گفت: یکسری سکه و کارت هدیه به مقامات داده شد که بخاطر رعایت ارزش شان رسید اخذ نشده بود، دادسرا این عنوان را به منزله اختلاس گرفته بود؛ در صورتی که به من دستور دادند و من اقدام کردم ولی به پای من نوشته شد. در جلسه امروز این عنوان را توضیح دادیم و آقای جزخراسانی با اسناد و مدارک اثبات کرد که گیرنده های این هدایا مشخص بوده و طبق قانون انجام شده است است.

وی افزود: قرار شد جهت دفاعیات آخر لایحه ارائه بدهیم و ظرف چند روز آینده آن را به دادگاه ارائه دهیم. تمام اتهامات وارده ارتباطی به من نداشت و هرچه دیگران کار انجام داده را به من می گفتند، ضمن اینکه آن کارها هم قانونی بوده است و همه یا مصوبه دولت بوده یا طبق مقررات انجام شده است ولی سوءنیتی در کار نبوده که قاضی شعبه ۱۰۵۷ و بازپرس همه را به عنوان اتهامات مالی نوشته بودند ولی پرونده سیاسی است.

ظرف چند روز آینده لایحه دفاعیات آخر را به دادگاه می‌دهیم/ راجع به سکه‌ها و کا

واژه های کلیدی: دادگاه | قانونی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog