سانسور اروپا انگلیس انگلیس تاثیر گذار

سانسور: اروپا انگلیس انگلیس تاثیر گذار بین الملل ترزا می نخست وزیر انگلیس نخست وزیر ژاپن

گت بلاگز مازندران تخريب به میل خود بنای غيرمجاز در اراضی كشاورزی

به گزارش خبرنگار گروه استان های گروه تحریریه سایت از ساری ، سيد احمد طاهری مدير جهاد كشاورزی بابل گفت: جهت حفظ كاربری اراضی كشاورزی، يک ماهه اخير يک مورد

تخريب به میل خود بنای غيرمجاز در اراضی كشاورزی

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ساری، سيد احمد طاهری مدير جهاد كشاورزی بابل گفت: جهت حفظ كاربری اراضی كشاورزی، يک ماهه اخير يک مورد تخريب به میل خود بنای غيرمجاز در زمين های كشاورزی روستای بوله كلا شهرستان بابل به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: 37 مورد پاسخ به دفاتر اسناد رسمی و صدور 2 مورد مجوز از سوی كميسيون تبصره 4 ماده 1 به مساحت 4 هزار و 150 مترمربع از ديگر کارها اين مديريت جهت حفظ كاربری اراضی كشاورزی در فروردين امسال بوده است.

تخريب به میل خود بنای غيرمجاز در اراضی كشاورزی

انتهای خبر/ م

واژه های کلیدی: تخريب داوطلبانه | اراضی كشاورزی | جهاد كشاورزی بابل | زمين های كشاورزی | تغییر کاربری |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog